HEDVÁBNÁ SENIOR TERAPIE

 

     Přítomnost zvířat u člověka, ať už zdravého či nemocného, dítěte nebo seniora má své blahodárné účinky. Je to věc, která je známá od dávných věků.  Zooterapie jde ruku v ruce s psychoterapií. Člověk – zvíře dokáže vyvolat pozitivní sociální a emocionální terapeutické efekty, které mohou přispět ke zlepšení zdravotního stavu. Pod pojmem zooterapie rozumíme pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. Ať už nám jde o zlepšení paměti, motoriky nebo zmírnění stresu, je zde zvíře vždy v roli prostředníka, tzv. koterapeuta.

  • citové vjemy - příchod zvířete vzbudí ve většině klientů emoce. Mnoho lidí v dětství mělo doma zvířata, proto jejich návštěva pomáhá posilovat vzpomínky a zážitky s nimi, zlepšuje orientaci, paměť, čímž nepřímo pomáhá v útlumových stavech a depresích.  Pro seniory znamenají zvířata naplnění jejich neuspokojených potřeb náklonnosti, blízkosti, starostlivosti, důvěry, lásky a radosti.,
  • senior6

    svalová koordinace - klient zvíře má v náručí, hladí jej, mluví na něj, nepodmíněně tak procvičuje řečové schopnosti, jemnou svalovou koordinaci.
  • komunikace klienta - zvíře je v rozhovoru s ostatními klienty a také se sociálními pracovnicemi, jakýmsi spouštěčem rozhovorů - téma společných zážitků. Je překvapivé, jak zejména málomluvní klienti najednou mají potřebu sdělit své pocity. Po návštěvě většina přítomných seniorů stáčí debaty právě k proběhlé návštěvě zvířat. Sociální pracovnice opačným směrem může přes zvíře začít rozhovor a komunikaci na mnohdy hůře komunikovatelné téma začít právě přes návštěvu zvířete.

Na terapeutický program používáme okrasný druh slepiček, který je menší než slepice nosnice. Tento druh slepic je velmi klidný, není agresivní,zvláštností je na nich zejména jejich peří, které je velmi huňaté, slepičky nabývají dojmu, že jsou chlupaté. Jsou tedy velmi příjemné na dotek. Slepičky jsou vždy před návštěvou vykoupané, tedy čisté - jakoby byly připraveny na výstavu.

Terapeutický program doporučují odborníci opakovat pravidelně. Klienti se pak na termín návštěvy těší. Návštěva probíhá podle počasí buď ve společném hale, či venku na zahradě stacionáře.  Samozřejmě je možné zvíře přinést do pokojů, kde jsou ležící klienti.

Kromě slepiček jsme schopni přinést další zvířátka, zejména pak "nahatá" bezsrstá morčátka, která tím, že nemají srst, tak jsou velmi teplá a působí blahodárně na dotek klientem. Dále dlouhosrstého kocoura anebo také našeho miliónových mini poníků 70-80cm, ovšem u něj bychom museli zařídit přepravu vlekem /finančně nákladnější/.

Kupón je platný 1rok od zakoupení, termín jeho využití je na dohodě, po celý rok leden - prosinec.

 

Do 20km od nás je cesta zdarma. Při větší vzdálenosti je cestovné 10,-Kč/km.

 

Doba trvání cca 1 hodina, každá další hodina + 50% z ceny. Průběh v čase dle domluvy, v tomto případě my nejsme časově nikterak omezeni.

Obsah zážitku: fyzicky kontakt se hedvábnými slepicemi. Slepičky jsou v době kontaktu čisté, vykoupané a vyfoukané. Zvyklé na kontakt s člověkem.